Privacy Policy

Deze Privacyverklaring van de THX App, het THX Panel en het MeMoPanel is van toepassing op de panel- en onderzoeksactiviteiten van MeMo2 B.V. (hierna: “MeMo2”, “wij”, “ons” of “onze”).


Wie zijn wij

MeMo2 is een marktonderzoeksbureau dat marktonderzoek uitvoert, onder andere door middel van de THX App, het THX Panel en het MeMoPanel. MeMo2 is gevestigd en houdt kantoor in Amsterdam, aan de Vondelstraat 35 (1054GJ). We zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34214694. Je kunt altijd contact opnemen met MeMo2 via info@memo2.nl, of telefoonnummer 020 679 47 36.


Waarop ziet deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe MeMo2 je persoonsgegevens verzamelt en gebruikt als je deelneemt aan het MeMoPanel, THX Panel en/of gebruik maakt van de THX App. Deelnemers worden hierna aangeduid als: “Panelleden”. MeMo2 verwerkt dan namelijk persoonsgegevens over jou, die je verstrekt via onze Apps, panelwebsites, door middel van onze vragenlijsten, profielvragen binnen onze App of via ons prijswinnaarsprotocol. Wij vinden privacy belangrijk bij MeMo2, omdat wij denken dat mensen alleen aan ons panel willen meedoen als ze weten dat de bescherming van hun persoonsgegevens gewaarborgd is. We zullen dan ook zorgvuldig omgaan met jouw informatie en die op behoorlijke en rechtmatige manier verwerken. Dat betekent dat MeMo2 steeds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) in acht zal nemen. Hierdoor is een toereikende bescherming van je persoonsgegevens gewaarborgd.


Hoe verzamelen wij je gegevens

Als je wilt deelnemen aan het MeMoPanel, THX Panel en/of gebruik wil maken van de THX App of onderzoeken daarbinnen, dan vragen we eerst je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens volgens deze Privacyverklaring. Als je eenmaal Panellid bent geworden of onze App hebt gedownload, dan kunnen wij je vervolgens via de App, per e-mail of langs andere weg vragen stellen (bijvoorbeeld of je de afgelopen periode een bepaalde mediacampagne hebt gezien). Het kan ook gaan om gegevens met je gedrag op internet, die we bijvoorbeeld met een cookie via je browser verzamelen (zie voor een nadere toelichting Algemene informatie over tagging). Indien je gebruik maakt van de THX App, kunnen wij ook (na expliciete toestemming) je locatiegegevens en/of specifieke audiosignalen herkennen. Die gegevens verwerken we tot statistieken die we met onze klanten delen. Het gaat daarbij om informatie die niet meer is terug te leiden tot individuele Panelleden.


Hoe verzamelen wij je gegevens

MeMo2 maakt gebruik van cookies om blootstelling aan digitale advertenties en/of websites van MeMoPanelleden, THX Panelleden en/of THX app gebruikers te kunnen registreren. Dit doen wij omdat wij voor onze klanten inzichtelijk willen maken of blootstelling aan een specifieke advertentie en/of website bijdraagt media-, merk- en communicatiedoelstellingen. MeMo2 maakt gebruik van o.a. de techniek Dynata om de cookies te plaatsen en uit te lezen bij haar gebruikers.


Algemene informatie:


Vendor

Dynata

Domain

*.cumulus-cloud.com / tags.researchnow.com

Cookie names

HotBeacon / uid

Cookie set when fired

Yes

COOKIE STORAGE

365 days

sll compliant

Yes

Size

~ 500b

Supported platforms

Mobile web, Desktop web, in-app, OTT


Tag parameter:


PARAMETER

NAME

DESCRIPTION

REQUIRED

cid

Campaign id

Generated by Dynata

Yes

nid

Network id

Captured form ad server

No

plcid

Placement id

Captured form ad server

No

crtid

Creative id

Captured form ad server

Yes

t

Specify the return type (js, img, redirect)

Generated by Dynata

Yes

f

Creative Dimensions

Captured form ad server

Yes (or w&h)

w

Creative width

Captured form ad server

Yes (or f)

h

Creative height

Captured form ad server

Yes (or f)

daud

Turn off Audience

Captured form ad server

No

c1, c2, c3, c4

Custom variables

Captured form ad server

No

cost

Impression cost (optional)

Captured form ad server

No

rdid, advertising_id

Advertising ID if Available

Captured form ad server

No

gdpr

Flag indicating if GDPR has to be evaluated

Captured form ad server

No

gdpr_consent

Value of the GDPR consent string

Captured form ad server

No

refextraparams

String containing a list of parameters 2ob e used for redirect tag

Captured form ad server

No


Additional data captured:


DATA

DESCRIPTION

timestamp

Date-time of the moment impression was served

ip-address

Captured as part of the http request when tag loads from server.

Referrer

Location from where the tag was loaded

user_agent

Captured as part of the http request when tag loads from server.

X-Requested-With

Header

 

Tag examples:

 

 

Image TAG

<img src ="https://n01d05.cumuluscloud.

com/trackers/dtag.php?t=img&cid=3853026978&chid=12345&w=[width]&h=[height]&crtid=[crtid]&ts=[tim

estamp]" border="0" width="1" height="1" style="position:absolute; top:0; left:0; z-index:1;" />

IMAGE URL

https://n01d05.cumuluscloud.

com/trackers/dtag.php?t=img&cid=3853026978&chid=12345&w=[width]&h=[height]&crtid=[crtid]&ts=[tim

estamp]Waarom verwerken we je persoonsgegevens / Doeleinden en grondslag van de verwerking

Panelleden en hun antwoorden worden gebruikt voor de onderzoeken die MeMo2 voor haar klanten uitvoert. Het doel van de verwerking is dus het verzamelen van onderzoeksgegevens en het kunnen uitvoeren van analyses voor onze klanten, waaronder commerciële bedrijven, overheidsinstellingen en de marktonderzoeksbranche zelf. Hieronder valt ook sociaal en opinieonderzoek (bijvoorbeeld wat je van een bepaalde mediacampagne vond). Hiermee kunnen we inzichten vergaren voor onszelf en kunnen we bedrijven helpen bij het maken van beslissingen op grond van betrouwbaar statistisch en empirisch onderzoek. De juridische grondslag voor de verwerking van de gegevens van Panelleden is dat zij ons daarvoor toestemming hebben gegeven. Het staat ieder Panellid vrij om deze toestemming op elk moment weer in te trekken, waarna we geen persoonsgegevens meer van dat Panelleden meer zullen verwerken. Intrekking van de toestemming werkt niet terug: de verwerkingen die dan al hebben plaatsgevonden, blijven rechtmatig. Verder kan het zijn dat we je persoonsgegevens publiceren om duidelijk te maken dat je een prijs hebt gewonnen. We publiceren dan je naam via onze website, https://www.memopanel.nl/Prijswinnaars/ of via https://thx.community/. Ook hiervoor geldt dat we dit doen met toestemming. [Mocht je niet willen dat je naam op onze website wordt gepubliceerd, dan vragen we je niet deel te nemen aan onze prijzenacties.] Naast de antwoorden die je kan geven binnen de verschillende vragenlijsten, vragen wij gebruikers van de App ook om te participeren aan onze audio herkenning en locatie registratie metingen.


Waarom audio herkenning?

We willen graag weten of er naar bepaalde programma’s wordt gekeken/geluisterd en of bepaalde commercials worden gezien/gehoord. Hiervoor gebruiken we een audio fingerprinting techniek die automatisch specifieke content kan herkennen via audio. Om deze techniek te kunnen gebruiken hebben wij toegang tot je microfoon nodig. Dit is nodig voor de automatische contentregistratie techniek waarbij we audio gebruiken om specifieke content te kunnen herkennen. Hoe het werkt is dat er op basis van enkele audio samples een unieke audio fingerprint wordt gemaakt die vervolgens wordt gematcht met onze database. Wanneer er een match is met de content die aanwezig is in onze database (voornamelijk commercials) dan wordt er een content interactie geregistreerd. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat deze techniek audio gebruikt voor realtime matching, wat betekent dat er geen audio wordt opgeslagen! De audio fingerprint is bovendien een kleine data file en geenszins een media file waar naar geluisterd kan worden. Wordt alle audio opgenomen en opgeslagen? Nee, we slaan geen audio op maar gebruiken audio voor het genereren van de audio fingerprint en een live match met onze database. Wanneer er een match is met de content die aanwezig is in onze database, dan wordt er een content interactie geregistreerd en verder geen audio opgeslagen.


Waarom locatieregistratie?

We willen graag weten of mensen langs bepaalde buitenreclame of winkels komen. Hiervoor heeft de App locatie toegang nodig. Je kunt de meting op elk gewenst moment aan of uitzetten in de App. Waarom is locatie deling nodig voor het outdoor onderzoek? Dit is nodig om het bereik te meten onder consumenten van specifiek locatiepunten waarin we geïnteresseerd zijn. In de meeste gevallen gaat dit om buitenreclame of winkels. Wanneer je deze punten passeert, dan wordt er een locatie interactie geregistreerd voor deze punten. Word ik overal gevolgd? Hoewel je locatie wordt gedeeld, wordt het door ons alleen gebruikt om een match te maken met specifieke locaties waarin we geïnteresseerd zijn. In de meeste gevallen gaat dit om buitenreclame of winkels. Wanneer je deze punten passeert, dan wordt er een locatie interactie geregistreerd voor deze punten. We gebruiken dit vervolgens om inzicht te krijgen op populatieschaal. We gebruiken verder ook geen andere locatiedata en de resultaten worden nooit gedeeld met derden. Eventueel zouden wij op basis van locatiegedrag specifieke onderzoeksuitnodigingen met specifieke onderwerpen kunnen versturen. De gegevens die wij verzamelen ten behoeve van audio herkenning en locatieregistratie zullen niet langer dan zes maanden worden bewaard. Voor meer informatie over de THX App en de reden waarom wij bepaalde gegevens verwerken, verwijzen wij graag naar de volgende URL: http://thx.community/nl/faq.html


Wie ontvangt je persoonsgegevens / ontvangers van je persoonsgegevens

MeMo2 kan je persoonsgegevens delen met leveranciers en hulppersonen waarop zij een beroep doet om haar dienstverlening te realiseren. MeMo2 kan bijvoorbeeld samenwerken met andere onderzoeksbureaus die als verwerker optreden voor MeMo2, die voor ons bijvoorbeeld op internet bijhouden of bepaalde online advertenties aan Panelleden worden getoond. Wij zorgen ervoor dat verwerkers alleen de gegevens krijgen die nodig zijn om hun opdracht voor ons uit te voeren, en maken daarover passende afspraken. Zo wordt voor het marktonderzoek dat wij uitvoeren gebruik gemaakt van dienstverlening van Motivaction, Survey Monkey en Amazon.


Doorgifte naar landen buiten de Europees Economische Ruimte

Het kan zijn dat je persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europees Economische Ruimte (EER) dat een lagere mate van bescherming biedt aan persoonsgegevens dan de wetgeving binnen de EER. Zo kan het zijn dat een leverancier van online dienstverlening die wij gebruiken buiten de EER gevestigd is en het gebruik van die dienstverlening een doorgifte van persoonsgegevens naar de leverancier meebrengt. Als zich zo’n situatie voordoet, en persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER dat minder juridische bescherming biedt aan persoonsgegevens, dan zullen we zorgen voor passende waarborgen om te bereiken dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de hier geldende privacy wetgeving. Dat kunnen we doen door een contract te sluiten met de ontvanger waarvan de inhoud overeenkomt met een voor dat doel goedgekeurd model van de Europese Commissie of een nationale toezichthouder. De waarborgen kunnen worden geraadpleegd door contact op te nemen via het e-mailadres privacy@memo2.nl.


Welke persoonsgegevens verwerken we en hoe lang bewaren we deze

MeMo2 bewaart je persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens verwerken. Dat betekent concreet dat we algemene gegevens die je ons hebt verstrekt voorafgaand aan je deelname aan het MeMoPanel, THX App en/of THX Panel bewaren tot je je toestemming intrekt. Hieronder vallen gegevens zoals je contactgegevens, je geslacht, je leeftijd en de antwoorden die je op onze algemene vragen hebt gegeven (bijvoorbeeld welke interesses je hebt). De antwoorden die je geeft op vragen voor een specifiek onderzoek en eventuele andere gegevens die we in dat kader van je ontvangen, worden direct na afloop van dat specifieke onderzoek geanonimiseerd of verwijderd. De gegevens die wij verzamelen ten behoeve van audio herkenning en locatieregistratie zullen niet langer dan zes maanden worden bewaard.


De rechten van Panelleden
Als Panellid heb je de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die MeMo2 van je verwerkt:

 • Je hebt het recht op inzage van de persoonsgegevens die we van je werken;
 • Je hebt onder bepaalde omstandigheden recht op rectificatie of wissing van je persoonsgegevens;
 • Je hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens door ons te verkrijgen;
 • Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt van ons te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en je hebt het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te laten dragen;
 • Nu onze verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd is op de door jou gegeven toestemming, is het recht van bezwaar niet van toepassing. Wel kun je te allen tijde je toestemming intrekken door in e-mail die je van ons krijgt te klikken op de link die volgt na “wilt u uw emailadres wijzigen of uitschrijven”. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking.

 • Je kunt van je rechten gebruik maken door te mailen naar vragen@memo2.nl of door contact op te nemen door middel van bovenstaande contactgegevens. MeMo2 maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering op een wijze waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn of op een wijze die je anderszins in aanmerkelijke mate treft.

  Heb je vragen of klachten?

  Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze Privacyverklaring of de verwerking van je persoonsgegevens door MeMo2 vragen we je niet deel te nemen aan onze onderzoeken, totdat deze vragen, opmerkingen of klachten opgelost zijn. Voor vragen, opmerkingen en klachten kun je je richten tot ons via het mailadres privacy@memo2.nl en/of support@memo2.nl . Uiteraard kun je ook bellen of een brief schrijven door middel van onderstaande gegevens. Daarnaast heb je het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


  Aanpassing van de Privacyverklaring

  MeMo2 kan deze Privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld als dat nodig is door gewijzigde (interpretatie van) regelgeving of de manier waarop we werken verandert. Als dat gebeurt zullen we je hiervan op de hoogte van brengen. Je kunt ook zelf nagaan of deze Privacyverklaring onlangs is aangepast, omdat we de datum van de laatste wijziging bovenaan het document vermelden.

  pattern

  Collect points and win amazing prizes!

  Download the app